انجمن الگوریتم های فرا ابتکاری

مسائل و مشکلات خود را در مورد الگوریتم های فرا ابتکاری یا همان متاهیورستیک Metaheuristic در این انجمن مطرح کنید.

نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.